Digitális témahét a Kisrefiben

(2018.05.02.)

további képek...

A mi XXI. századunk - Digitális témahét a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában, Általános Iskolájában és Diákotthonában fókuszban a 21.századi készségekkel 2018. április 9-13. között immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Digitális Témahét, melynek vállalt küldetése a köznevelési intézményekben a tanítás eszközkészletének és módszereinek megújítása, a pedagógiai innováció, a digitális pedagógia ösztönzése, valamint az informatikai pályaorientáció. A digitális készségek fejlesztése, a digitális nevelés egyre nagyobb szerepet kap a XXI. század társadalmában. Az EMMI kezdeményezésére a köznevelésben 2016. április 4-8. között első alkalommal kerül sor a Digitális Témahétre (DTH) a digitális pedagógia terjesztésének jegyében. Ebben az évben is rendezvény célkitűzései között szerepelt a digitális kompetencia fejlesztése és a kerettantervi fejlesztési célok megvalósítása az infokommunikációs technológia hatékony alkalmazásával. A Digitális Témahéten a köznevelési intézmények a képzési célokhoz köthető szabadon választott témával vehettek részt. A Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája ebben a tanévben is csatlakozott az országos kezdeményezéshez. Nem elsősorban az informatikai eszközök használata volt a cél, hanem a korszerű készségek, a digitális írástudás fejlesztése minden évfolyamon és minden tantárgy keretén belül a választott témához kapcsolódóan. Az idei tanévben kiemelt figyelmet fordítottunk a médiatudatosságra, a digitális gyermekvédelemre és a közgyűjtemények digitális tartalmainak nevelésben, oktatásban történő megjelenésére. A témahét első napján tudománytörténeti kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők az iskola aulájában. Nemcsak a gyerekek, hanem a szülők is aktív résztvevői voltak a témahétnek, számos tárgyi felajánlás érkezett tőlük, mellyel nagymértékben hozzájárultak a kiállítás sikeréhez. A hatodik osztályos tanulók prezentációt készítettek olyan híres, magyar származású tudósokról, akik tudománytörténeti szempontból is meghatározóak voltak. Az én robotom címmel rajzpályázatot hirdettünk a gyerekeknek, amelyre számos különleges alkotás érkezett. Az utóbbi évtizedben számos kezdeményezés foglalkozott a hálózati társadalomban nélkülözhetetlen készségek és kompetenciák feltárásával. A fejlesztendő készségek és kompetenciák között találjuk a kommunikáció, az együttműködés és a csapatmunka, a kreativitás, az innováció, a kritikus gondolkodás, a problémamegoldás készségeit és kompetenciáit, a legtöbb kezdeményezés érinti az információs műveltség, az IKT műveltség, a média műveltség területeit, az újabb megközelítések pedig az életvitelhez és a karrierhez szükséges készségeket és kompetenciákat – rugalmasság, alkalmazkodóképesség, kezdeményezőképesség, felelősségvállalás – is kiemelik. Ennek jegyében iskolánk tanulói ellátogattak két üzembe is, a Rapid Dekorműhelybe és a Sárospataki Nyomda Kft-be. A gyerekek és pedagógusok mindkét helyen megismerkedhettek a modern gépek és nyomdai anyagok színes skálájával. A választás azért is volt szerencsés, mert a cégek tevékenysége grafikai tervezésre, kiadványszerkesztésre, reklámszövegek írására és reklámajándékok tervezésére, készítésére is kiterjedt. A robotprogramozás és a hozzá kapcsolódó hazai és nemzetközi versenyek pedig a programozáson túl a kreativitást és a csapatszellemet, a közösségi tudásmegosztást is erősítik. A Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájában a gyerekek Lego Mindstrorms EV3 robotok segítségével kipróbálhatták a programozást is. Az iskola épületében tanári segítséggel a 3D-s nyomtatót is alkothattak a gyerekek. Az ötödik osztályosok egy innovatív projektmunkán dolgoztak, melynek keretében saját Startup vállalkozást hozták létre felhasználva a rendelkezésre álló infokommunikációs eszközöket. A digitális átalakulás egyik legfontosabb kérdése, hogy a fiatalok hogyan tudják az internetet biztonságosan, tudatosan és értékteremtő módon használni. Az internetes gyermekvédelem közös ügy és felelősség. A cél, hogy egyre hangsúlyosabban érvényesüljenek az internethasználat napi gyakorlatában a gyermekek védelmét szolgáló szabályok és intézkedések. A program keretében a résztvevők megismerkedhettek a biztonságosabb internetezés alapszabályaival, a témához kapcsolódó kisfilmeket néztek meg és kipróbálhatták a Lájkvadász társasjátékot is. Célunk az volt, hogy megvédjük a gyermekeket az internet káros tartalmaitól és módszereitől, a kockázataitól, valamint felkészítsük őket és a szüleiket a tudatos és értékteremtő internethasználatra.

Barcsik Csaba, Funákné Pilák Henrietta, Kocsi Boglárka, Pozsgai Helga, Csikó Szilvia

Letöltési adatok

Oldalletöltések: 125419
A mai oldalletöltés: 227
Egyedi látogatók: 3836
A mai egyedi látogatók: 1
Online látogatók: 3
2012. szeptember 30. óta

Fényképalbumok

GOOGLE FORDÍTÓ

idájárás előrejelzés


facebook


MUDRÁNY ÉTTEREM


HATÁRTALANUL


TÁMOP-3.1.4.-08/2-2009-0025Iskolánkról | Információk | Aktuális | Felhivasok | Versenyeredmények | Linkek
Készítette: Kocsi László